Tag Archives: Trafalgar

21/10/1805: Trận Trafalgar

Nguồn: Battle of Trafalgar, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1805, trong trận Trafalgar diễn ra ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha, một trong những trận hải chiến mang tính quyết định nhất trong … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment