Tag Archives: Vương Thảo Vy

#184 – Phân tích chính sách công: Các ý tưởng và tác động

Nguồn: William T. Gormley, Jr. (2007). “Public Policy Analysis: Ideas and Impacts”, Annual Reviews of Political Science, Vol. 10, pp. 297-313. Biên dịch và Hiệu đính: Vương Thảo Vy Giới thiệu Những thầy bói mù trong câu chuyện dân gian nọ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính sách công, Chính trị học đại cương, Hoa Kỳ | Tagged , , , | Leave a comment

#172 – Lý Quang Diệu viết về Châu Âu

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Europe: Decline and Discord”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 94-123. Biên dịch: Vương Thảo Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác của cuốn One Man’s View … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , | 2 Comments

#142 – Chu kỳ chiến tranh và hòa bình trong lịch sử thế giới hiện đại

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 4), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch và Hiệu đính: Vương Thảo Vy – Trương Thị Phương Thanh Bài liên quan: … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lịch sử, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , | Leave a comment

#94 – Nhân tố Mỹ: Trung – Mỹ xích lại gần nhau và thái độ của TQ đối với Chiến tranh Việt Nam, 1968-72

Nguồn: Chris Connolly (2005). “The American Factor: Sino-American Rapprochement and Chinese Attitudes to the Vietnam War, 1968–72”, Cold War History, Vol. 5, No. 4, pp. 501-527. Biên dịch: Trần Hương Phong | Hiệu đính: Vương Thảo Vy Bài liên quan: #59 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Trung Quốc, Việt Nam | Tagged , , , , | 1 Comment

#65 – Sự kiện Nhân Văn – Giai Phẩm, cuộc thanh trừng năm 1967, và di sản của sự bất đồng chính kiến

Nguồn: Zachary Abuza (2001). “The Nhan Van–Giai Pham Affair, the 1967 Purge, and the Legacy of Dissent”,  in Z. Abuza, Renovating Politics in Contemporary Vietnam (London: Lynne Rienner Publisher). [1] Biên dịch: Vương Thảo Vy | Hiệu đính: Lê Hồng … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lịch sử, Việt Nam | Tagged , , , | 6 Comments

#29 – Công luận, cấu trúc quốc nội và chính sách đối ngoại trong các nền dân chủ tự do

Nguồn: Thomas Risse-Kappen (1991), “Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies”, World Politics, Vol. 43, No. 4 (July), pp. 479-512. Biên dịch: Vương Thảo Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Giới thiệu Tại sao các quốc … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , , , , | Leave a comment