Tag Archives: West Point

07/07/1976: Học viên nữ được ghi danh tại West Point

Nguồn: Female cadets enrolled at West Point, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1976, lần đầu tiên trong lịch sử, học viên nữ được phép ghi danh nhập học Học viện Quân sự Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment