Cuộc gặp gỡ lịch sử: Quan hệ Việt Minh và Hoa Kỳ

Print Friendly, PDF & Email

Phim tài liệu của VTV1 về hợp tác giữa Việt Minh và Hoa Kỳ trong thời kỳ Thế chiến II.