23/11/1972: Đàm phán Hiệp định Paris rơi vào bế tắc

Print Friendly, PDF & Email

23

Nguồn: Paris peace talks deadlocked, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, cuộc hòa đàm bí mật giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được nối lại ở Paris nhưng gần như ngay lập tức lại rơi vào bế tắc.

Các điểm còn xung đột giữa hai bên là việc triển khai lực lượng giám sát quốc tế và việc Sài Gòn yêu cầu quân đội miền Bắc rút hoàn toàn khỏi miền Nam. Khi cuộc đàm phán trở nên vô vọng, Tổng thống Nixon đã ra lệnh tiến hành cuộc “Ném bom Giáng sinh” (Điện Biên Phủ trên không) để buộc chính quyền miền Bắc Việt Nam trở lại bàn đàm phán.

Nixon đã ngưng ném bom khi phe cộng sản đồng ý trở lại Paris; sau đó, một thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 01/1973. Do phía Mỹ cần nhanh chóng chấm dứt việc tham chiến nên yêu cầu rút quân miền Bắc ra khỏi miền Nam đã không còn là một vấn đề đáng quan tâm. Đã có hơn 100.000 lính cộng sản (Bắc Việt) còn sót lại ở miền Nam khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Họ giữ vai trò quan trọng trong cuộc Giải phóng miền Nam tháng 04/1975.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]