06/05/1972: Việt Nam Cộng Hòa giữ được An Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: South Vietnamese defenders hold on to An Loc, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, những thành phần còn sót lại của Sư đoàn 5 Việt Nam Cộng Hòa tại An Lộc vẫn liên tục bị bắn đại bác từ pháo binh của lực lượng cộng sản xung quanh thành phố, trong khi quân tiếp viện đang từ Quốc lộ 13 chuyển tới.

Lực lượng miền Nam đã bị tấn công nặng nề kể từ khi Bắc Việt bắt đầu Chiến dịch Nguyễn Huệ vào ngày 30/03. Cộng sản đã mở một đợt tấn công lớn vào miền Nam bằng 14 sư đoàn bộ binh và 26 trung đoàn riêng biệt, với hơn 120.000 lính và khoảng 1.200 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác. Các mục tiêu chính của Bắc Việt, ngoài An Lộc ở phía nam, là Quảng Trị ở phía bắc, và Kontum ở Tây Nguyên.

Ngày 05/04, tại tỉnh Bình Long, lực lượng miền Bắc đi từ Campuchia tiến vào miền Nam và tấn công đầu tiên vào Lộc Ninh. Sau khi chiếm được Lộc Ninh, Bắc Việt nhanh chóng bao vây An Lộc, thủ phủ Bình Long, chỉ cách Sài Gòn 65 dặm. Họ đã bao vây An Lộc gần ba tháng, và nhiều lần cố gắng chiếm thành phố, bắn phá suốt ngày đêm.

Lực lượng phòng vệ của miền Nam đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề, với 2.300 người chết hoặc mất tích, nhưng nhờ sự trợ giúp của các cố vấn và lực lượng không quân Mỹ, họ đã chống chọi được mọi trở ngại cho đến khi vòng vây bị phá vào ngày 18/06. Các trận chiến tiếp diễn trên khắp miền Nam trong suốt những tháng mùa hè, nhưng cuối cùng lực lượng miền Nam cũng chiếm được ưu thế và giành lại được Quảng Trị vào tháng 09.

Khi cuộc xâm nhập của cộng sản thất bại, Tổng thống Nixon đã tuyên bố chiến thắng của Nam Việt Nam đã chứng minh được khả năng của chương trình Việt Nam hóa Chiến tranh mà ông đã khởi xướng năm 1969 nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Việt Nam Cộng Hòa.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]