17/02/1979: Trung Quốc xâm lược Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: China invades Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1979, trước việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia, Trung Quốc đã phản ứng bằng một cuộc xâm lược Việt Nam.

Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng đáng kể sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. Cố gắng để mở rộng ảnh hưởng của mình, Việt Nam đã thiết lập một sự hiện diện quân sự tại Lào; tăng cường mối quan hệ với đối thủ của Trung Quốc là Liên Xô; và lật đổ chế độ của Pol Pot tại Campuchia vào năm 1979.

Chỉ hơn một tháng sau đó, quân đội Trung Quốc đã tràn sang xâm lược, nhưng bị đẩy lui trong chín ngày giao tranh đẫm máu và khốc liệt. Căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao trong suốt thập niên tiếp theo, và phần lớn nguồn lực quân sự khan hiếm của Việt Nam đã được dùng để bảo vệ biên giới với Trung Quốc và lợi ích của mình tại Campuchia.

Xem thêm:

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]