19/01/1950: CHND Trung Hoa công nhận Việt Nam DCCH

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Communist China recognizes North Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã chính thức công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hành động này giúp chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh có được những hỗ trợ tài chính và quân sự mà họ cần trong cuộc chiến chống Pháp. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy Mỹ giữ một vai trò tích cực và năng động hơn trong xung đột ở khu vực Đông Nam Á.

Thực dân Pháp và lực lượng cách mạng của Hồ Chí Minh đã tranh giành quyền kiểm soát Việt Nam kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Mặc dù duy trì lập trường trung lập, chính quyền của Tổng thống Harry S. Truman thực ra vẫn hỗ trợ người Pháp về tiền và vật chất.

Chiến tranh ngày một kéo dài, chính phủ của Hồ Chí Minh đã phải thăm dò phản ứng của chế độ cộng sản mới thành lập ở Trung Quốc về việc công nhận ngoại giao, cũng như viện trợ quân sự và kinh tế. Bởi cả hai bên dù chung ý thức hệ cộng sản nhưng Trung Quốc và Việt Nam đã có một lịch sử rất dài của những cuộc xâm lược và phản kháng. Do đó, đề xuất của phía Việt Nam không hẳn sẽ được đáp ứng.

Mong muốn đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề châu Á của Trung Quốc, cùng với sự nghi ngờ sâu sắc về những gì Pháp và Mỹ đang làm ở nước láng giềng Việt Nam, đã khiến CHND Trung Hoa thắt chặt quan hệ với chính phủ của Hồ Chí Minh. Ngay sau tuyên bố công nhận chính thức, Trung Quốc cũng đã bắt đầu gửi một lượng lớn viện trợ quân sự và cố vấn vào Việt Nam.

Mỹ đáp lại hành động trên bằng cách tích cực viện trợ cho người Pháp ở Việt Nam. Hai tháng sau khi Trung Quốc quyết định công nhận chính quyền miền Bắc, chính quyền Truman cũng chính thức tuyên bố ủng hộ người Pháp và yêu cầu Quốc Hội gia tăng viện trợ quân sự. Trong những năm sau đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều có vai trò tăng lên đáng kể tại Việt Nam. Trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục hỗ trợ những người cộng sản ở miền Bắc, Mỹ cũng ngày càng lún sâu vào cuộc chiến chống lại mối đe dọa cộng sản trong Chiến tranh Việt Nam.