14/08/1935: TT Roosevelt ký Đạo luật An sinh Xã hội

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: FDR signs Social Security Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1935, Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR) đã ký vào Đạo luật An sinh Xã hội (Social Security Act). Phóng viên đã chụp lại những bức ảnh khi FDR, cùng với các thành viên cao cấp của Quốc Hội, ký ban h ành một đạo luật mang tính lịch sử, nhằm đảm bảo thu nhập cho những người thất nghiệp và về hưu. FDR đã khen ngợi Quốc Hội vì điều mà ông coi là một hành động “yêu nước.”

Roosevelt lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 1932, trong thời kỳ Đại Suy thoái, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của nước Mỹ. Đạo luật An sinh Xã hội (SSA) là một phần trong chương trình “Kinh tế Mới” (New Deal) của ông, bao gồm việc thành lập Cơ quan Quản lý Tiến độ Công việc (Works Progress Administration – WPA) và Đoàn Bảo trì Dân sự (Civilian Conservation Corps – CCC), nhằm cố gắng đưa nước Mỹ vượt khỏi Đại Suy thoái bằng cách đưa người Mỹ trở lại làm việc.

Trong tuyên bố công khai của mình vào ngày hôm đó, FDR bày tỏ quan ngại về việc “những người trẻ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi họ đến tuổi già” cũng như những người có việc làm nhưng không có gì bảo đảm điều đó. Dù thừa nhận rằng “chúng ta không bao giờ có thể bảo đảm 100% dân số được bảo vệ trước 100% những mối nguy hiểm và thăng trầm của cuộc sống,” FDR vẫn hy vọng đạo luật này sẽ giúp những người già thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Dù ban đầu nó được tạo ra để chống thất nghiệp, An sinh Xã hội hiện nay chủ yếu là một biện pháp an toàn cho những người về hưu và người tàn tật, và cung cấp các quyền lợi về bảo hiểm cho những người phụ thuộc vào người nộp thuế. Hệ thống An Sinh Xã Hội gần như đã giữ nguyên không thay đổi kể từ năm 1935.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]