19/09/1957: Vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên tại Nevada

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Nevada is site of first-ever underground nuclear explosion, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1957, Mỹ đã cho nổ một vũ khí hạt nhân 1,7 kiloton trong một đường hầm dưới lòng đất tại Khu Thử nghiệm Nevada (Nevada Test Site, NTS), một trung tâm nghiên cứu rộng 1.375 dặm vuông, cách Las Vegas 65 dặm về phía bắc. Cuộc thử nghiệm, được gọi là Rainier, được tiến hành hoàn toàn dưới lòng đất và không gây ra phóng xạ. Đầu đạn W-25 cải tiến nặng 218 pound (99 kg), có đường kính 25,7 inch (65 cm) và chiều dài 17,4 inch (44 cm) đã được dùng trong thử nghiệm. Rainier là một phần trong loạt vũ khí hạt nhân và thử nghiệm an toàn vũ khí hạt nhân được gọi là Chiến dịch Plumbbob (Operation Plumbbob) tiến hành tại NTS từ ngày 28/05/1957 đến ngày 07/10/1957.

Tháng 12/1941, chính phủ Mỹ đã tiến hành chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới khi Tổng thống Franklin Roosevelt cho phép cấp 2 tỷ USD cho Dự án ManhattanLần thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên diễn ra vào ngày 16/07/1945, tại Trinity gần Alamogordo, New Mexico. Vài tuần sau đó, ngày 06/08/1945, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến tranh chống lại Nhật Bản, Tổng thống Harry Truman đã cho phép thả một quả bom nguyên tử tên là Little Boy ở Hiroshima. Ba ngày sau, tức ngày 09/08, một quả bom hạt nhân thứ hai, tên gọi là Fat Man, đã được thả xuống Nagasaki. Theo một số ước tính, đã có hai trăm ngàn người thiệt mạng trong vụ tấn công vào hai thành phố và ngày 15/08/1945, Nhật đã đầu hàng quân Đồng Minh.

Chiến dịch Plumbbob năm 1957 diễn ra trong thời điểm Mỹ đang có Chiến tranh Lạnh và chạy đua vũ trang hạt nhân với Liên Xô. Năm 1963, Mỹ đã ký Hiệp ước cấm Thử nghiệm Vũ khí Hạt nhân Hạn chế (Limited Test Ban Treaty), theo đó cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong bầu khí quyển, dưới nước và ngoài vũ trụ. Tổng cộng có 928 lần thử nghiệm đã diễn ra tại Khu Thử nghiệm Nevada trong giai đoạn 1951 – 1992, thời điểm người Mỹ tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất cuối cùng của mình. Năm 1996, Mỹ đã ký Hiệp ước cấm Thử nghiệm Vũ khí Hạt nhân Toàn diện, cấm thử nghiệm bom hạt nhân trong tất cả các môi trường.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]