29/11/1968: Cộng sản thề phá hủy Chương trình Phụng Hoàng

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Communists vow to smash Phoenix program, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, lãnh đạo Việt Cộng đã ra mệnh lệnh phá hủy Chương trình Phụng Hoàng (Phoenix program). Đài phát thanh Hà Nội đã phát sóng một chỉ thị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kêu gọi một cuộc tấn công nhằm “tiêu diệt hoàn toàn” lực lượng liên quân, đồng thời nhấn mạnh việc phải xóa sổ Chương trình Phụng Hoàng.

Chương trình Phụng Hoàng là một sáng kiến an ninh cấp xã ấp do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều hành dựa trên cơ sở tập trung, thu thập thông tin tình báo nhằm xác định và loại bỏ cơ sở Việt Cộng- nhất là đảng viên và cán bộ chính trị cấp cao của Mặt trận Dân tộc.

Chương trình này đã trở thành một trong những hoạt động gây tranh cãi nhất mà các sĩ quan Hoa Kỳ thực hiện ở Nam Việt Nam. Các nhà phê bình buộc tội những “đội sát thủ” (hit team) của Việt Nam Cộng hòa do người Mỹ dẫn đầu đã bắt giam và ám sát nhiều người bị tình nghi là cộng sản chỉ bởi những lý do rất mơ hồi.

Bất chấp những lời chỉ trích và sự chú ý của truyền thông, Chương trình Phụng Hoàng đã được các quan chức chính phủ cấp cao của Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo Việt Cộng và Bắc Việt sau chiến tranh thừa nhận là đã có tác dụng làm giảm bớt sức mạnh của các cán bộ cộng sản địa phương ở nông thôn Nam Việt Nam.

Về Chương trình Phụng Hoàng của Mỹ tại Nam Việt Nam