10/05/1924: J. Edgar Hoover trở thành Giám đốc FBI

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: J. Edgar Hoover begins his legacy with the FBI, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1924, J. Edgar Hoover được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Cục Điều tra (Bureau of Investigation, nay là FBI); đến cuối năm, ông chính thức được thăng chức là Giám đốc. Sự kiện này đã bắt đầu 48 năm nắm quyền FBI của Hoover, trong đó ông đã định hình hệ thống pháp lý hình sự (criminal justice) của Mỹ trong thế kỷ 20.

Hoover lần đầu tham gia vào lĩnh vực thực thi pháp luật trên cương vị trợ lý đặc biệt của Tổng Chưởng lý, chuyên giám sát các đợt vây bắt và trục xuất những người bị tình nghi là cộng sản trong thời kỳ Nỗi sợ Cộng sản vào cuối những năm 1910. Sau khi tiếp quản FBI vào năm 1924, Hoover bắt đầu bí mật theo dõi bất kỳ hoạt động nào không phù hợp với lý tưởng của ông về nước Mỹ.

Hoover chấp thuận việc xâm nhập và theo dõi bất hợp pháp Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (American Civil Liberties Union). Đặc vụ của ông có thể được tìm thấy ở mọi vị trí trong chính phủ, ngay cả tại Tối cao Pháp viện. Ông cũng cho thu thập thông tin gây tổn hại đến cuộc sống cá nhân của các nhà hoạt động dân quyền, bao gồm Martin Luther King, Jr.

Dù chỉ đạt thành công khiêm tốn trong cuộc chiến chống tội phạm, việc Hoover bắt thóp được nhiều cá nhân và nhiều tổ chức quyền lực đã khiến ông được tôn trọng và giúp ông nắm vững quyền lực. Ông còn rất thành công trong việc thu hút sự chú ý và lôi kéo báo chí viết những bài có lợi cho FBI. Mãi đến sau khi ông qua đời năm 1972, ngay trước khi bắt đầu vụ bê bối Watergate, hành động tham nhũng của Hoover mới bị vạch trần.