05/08/1944: Quân nổi dậy Ba Lan giải phóng người Do Thái

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Hundreds of Jews are freed from forced labor in Warsaw, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, quân nổi dậy Ba Lan đã giải phóng một trại cưỡng bức lao động của Đức Quốc xã ở Warsaw, giải phóng 348 tù nhân Do Thái. Những người này sau đó cũng tham gia vào cuộc nổi dậy của người dân chống lại quân Đức chiếm đóng trong thành phố.

Khi Hồng Quân tiến vào Warsaw trong tháng 7, những người yêu nước Ba Lan, vẫn trung thành với chính phủ lưu vong ở London, đã chuẩn bị lật đổ quân Đức Quốc xã. Ngày 29/07, Quân đội Quốc gia Ba Lan (chiến đấu ngầm), và Quân đội Nhân dân (một phong trào du kích của cộng sản), và thường dân có vũ trang đã giành lại được 2/3 lãnh thổ Warsaw từ tay người Đức. Ngày 04/08, quân Đức phản công, đàn áp thường dân Ba Lan bằng súng máy. Đến ngày 05/08, đã có hơn 15.000 người Ba Lan chết.

Các chỉ huy Ba Lan đã kêu gọi quân Đồng minh giúp đỡ. Churchill đã gửi điện tín cho Stalin, thông báo với ông rằng người Anh có ý định thả đạn dược và các đồ tiếp viện khác vào khu tây nam của Warsaw để hỗ trợ quân nổi dậy. Thủ tướng Anh đã yêu cầu Stalin trợ giúp cho cuộc nổi dậy. Stalin đã chần chừ và tuyên bố cuộc nổi dậy này là quá nhỏ, không cần phải lãng phí thời gian.

Anh đã thành công trong việc chuyển một số đồ tiếp tế cho những người yêu nước Ba Lan, nhưng người Đức cũng đã thành công trong việc thả bom cháy. Người Ba Lan đã chiến đấu, và ngày 05/08, họ đã giải phóng những người Do Thái trong lao động cưỡng bức. Những người Do Thái này sau đó đã tham gia vào cuộc chiến, một số người thành lập một trung đội đặc biệt chỉ để sửa chữa các xe tăng Đức mà họ chiếm được, để có thể tiếp tục sử dụng trong chiến tranh.

Những người Ba Lan sẽ chiến đấu trong vài tuần lễ trước khi Đức tăng thêm quân tiếp viện, và hoàn toàn không có sự trợ giúp từ Liên Xô, vì Stalin đã có kế hoạch riêng cho Ba Lan.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]