14/08/1945: Việc đầu hàng của Nhật Bản được công khai

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Japan’s surrender made public, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, một thông báo chính thức về việc đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản trước quân Đồng Minh đã được công bố cho người dân Nhật Bản.

Mặc dù Hội đồng Chiến tranh Nhật Bản, trước sự thúc giục của Hoàng đế Hirohito, đã đệ trình một tuyên bố đầu hàng chính thức lên quân Đồng minh, thông qua các đại sứ của nước này vào ngày 10 tháng 8, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra giữa Nhật Bản và Liên Xô ở Mãn Châu, và giữa Nhật Bản với Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Thực ra, chỉ hai ngày sau khi Hội đồng Chiến tranh đồng ý đầu hàng, một tàu ngầm của Nhật đã đánh chìm Oak Hill, một tàu đổ bộ của Mỹ, và Thomas F. Nickel, một tàu khu trục Mỹ, cả hai đều đang ở phía đông Okinawa.

Chiều ngày 14/08, đài phát thanh Nhật Bản ra thông báo rằng một Tuyên bố của Hoàng đế sẽ sớm được đưa ra, chấp nhận các điều khoản đầu hàng vô điều kiện được soạn thảo tại Hội nghị Potsdam. Tuyên bố đó thực ra đã được Hoàng đế ghi lại từ trước. Tin tức này đã không được đón nhận cách tích cực, khi hơn 1.000 binh sĩ Nhật Bản xông vào Hoàng cung trong một nỗ lực để tìm ra bản tuyên bố và ngăn chặn để nó không được chuyển tới cho lực lượng Đồng Minh. Những binh lính vẫn trung thành với Hoàng đế Hirohito đã đẩy lùi những kẻ tấn công này.

Tối hôm đó, Tướng Anami, thành viên của Hội đồng Chiến tranh kiên quyết chống lại việc đầu hàng, đã tự sát. Lý do ông đưa ra là để chuộc lỗi cho sự thất bại của quân đội Nhật Bản, và để không phải lắng nghe Hoàng đế của mình nói những lời đầu hàng.