15/12/1945: MacArthur chấm dứt ‘quốc giáo’ Shinto ở Nhật

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: MacArthur orders end of Shinto as Japanese state religion, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, Tướng Douglas MacArthur, với tư cách là Tư lệnh Tối cao của Đồng minh ở Thái Bình Dương, đã ra lệnh chấm dứt việc xem Shinto (Thần đạo) là quốc giáo của Nhật Bản. Hệ thống Shinto bao gồm niềm tin rằng Hoàng Đế, trong trường hợp này là Hirohito, là thần thánh.

Ngày 02/09/1945, trên tàu USS Missouri ở vịnh Tokyo, MacArthur đã đại diện cho phe Đồng minh ký vào bản hiệp ước đầu hàng của Nhật Bản. Tuy nhiên, trước khi những cải cách kinh tế và chính trị mà các đồng minh đưa ra cho tương lai của Nhật Bản có thể được ban hành, nước này phải được phi quân sự hóa.

Bước đầu tiên trong kế hoạch cải cách Nhật Bản là yêu cầu giải giáp lực lượng vũ trang của Nhật Bản, và tất cả quân Nhật đóng ở nước ngoài phải được rút về nước. Nhật Bản đã có một lịch sử lâu dài với chính sách đối ngoại bị chi phối bởi quân đội, được chứng minh khi Thủ tướng Fumimaro Konoye thất bại trong việc cải cách chính phủ và đã bị sĩ quan quân đội Hideki Tojo đẩy khỏi vị trí lãnh đạo.

Bước thứ hai là việc loại bỏ Shinto khỏi vị trí quốc giáo. Các cường quốc Đồng Minh tin rằng cải cách dân chủ nghiêm túc và một chính phủ hợp hiến không thể trở thành hiện thực nếu như người dân Nhật Bản vẫn tiếp tục xem Hoàng Đế là người có quyền lực tối thượng.

Hirohito đã buộc phải từ bỏ tính thần thiêng của mình, và quyền lực của ông đã bị hạn chế rất mạnh – ông chỉ còn là một nguyên thủ quốc gia “hữu danh vô thực”. Và không chỉ đơn thuần là tôn giáo, mà ngay cả các khóa học bắt buộc về đạo đức – vốn tác động rất lớn đến nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức truyền thống của người dân Nhật Bản – đã bị tách khỏi quyền kiểm soát của nhà nước như một phần của sự phi tập trung hóa quyền lực.

MacArthur: Người mở cửa nước Nhật lần thứ hai