08/09/1664: New Amsterdam trở thành New York

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: New Amsterdam becomes New York, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1664, Thống đốc Hà Lan Peter Stuyvesant đã đầu hàng tại New Amsterdam, thủ đô của New Netherland, trước hạm đội hải quân Anh dưới quyền Đại tá Richard Nicolls. Stuyvesant đã hy vọng có thể chống lại người Anh, nhưng ông là một nhà cầm quyền không được lòng dân, và người dân Hà Lan từ chối tập hợp thành lực lượng của ông. Sau khi bị chiếm, New Amsterdam đã được đổi tên thành New York, để vinh danh Công tước York, chiến lược gia đứng sau trận đánh.

Thuộc địa New Netherland được thành lập bởi Công ty Tây Ấn Hà Lan vào năm 1624, sau đó được mở rộng và bao gồm toàn bộ Thành phố New York ngày nay, cùng với một phần của Long Island, Connecticut và New Jersey. Khu định cư của người Hà Lan tại thuộc địa đã ngày một lớn dần ở cực nam của Đảo Manhattan và được đặt tên là New Amsterdam.

Để hợp pháp hóa chủ quyền của Hà Lan đối với New Amsterdam, năm 1626, Thống đốc Peter Minuit chính thức mua Manhattan từ bộ tộc bản địa mà nó được đặt tên theo. Theo truyền thuyết kể lại, những người Manhattan bản địa (thuộc nhóm ngôn ngữ Algonquian) đã đồng ý từ bỏ hòn đảo để đổi lấy các món nữ trang vốn chỉ có giá 24 USD. Tuy nhiên, đó là vì họ không biết gì về phong tục và tài sản của châu Âu, và không lâu sau đó, người Manhattan bắt đầu xung đột vũ trang với những người định cư Hà Lan đang ngày một đông ở New Amsterdam. Bắt đầu từ năm 1641, chiến tranh kéo dài giữa lực lượng thực dân và những người Manhattan đã nổ ra, dẫn đến cái chết của hơn 1.000 người bản địa và người định cư.

Năm 1664, New Amsterdam được chuyển cho người Anh kiểm soát, và những người định cư Anh và Hà Lan đã chung sống hòa bình với nhau. Năm 1673, quyền lực của người Anh trải qua một quãng gián đoạn ngắn khi người Hà Lan tạm thời chiếm được quyền kiểm soát. Năm 1674, New York được trả lại cho người Anh, và năm 1686, nó trở thành thành phố đầu tiên trong các thuộc địa nhận được Điều lệ Hoàng gia (royal charter). Sau Cách mạng Mỹ, nó trở thành thủ đô đầu tiên của nước này.