24/03/1765: Nghị viện Anh thông qua Đạo luật Đóng quân

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Parliament passes the Quartering Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1765, Nghị viện Anh đã thông qua Đạo luật Đóng quân (Quartering Act) trong đó chỉ ra các địa điểm và điều kiện về chỗ ở của binh lính Anh tại các thuộc địa Mỹ.

Đạo luật Đóng quân năm 1765 yêu cầu các thuộc địa phải cung cấp các doanh trại làm nơi ở cho lính Anh. Nếu các doanh trại lính này không đủ để chứa tất cả những người lính, thì chính quyền địa phương phải thu xếp cho những người lính ở trong các quán trọ, kho giữ ngựa, quán rượu, quán ăn và nhà ở của những người bán rượu. Nếu vẫn còn những người lính không có chỗ ở sau khi tất cả các nơi trên đã kín chỗ, thì các thuộc địa phải chiếm hoặc thuê mướn, chuẩn bị các nơi ở phù hợp, như nhà cửa và chuồng trại bỏ trống, cho lực lượng của Nhà vua theo yêu cầu thực tế.

Như ngôn ngữ của đạo luật này đã chỉ rõ, hình ảnh khắc họa thường thấy là lính Anh (Redcoats) đuổi người dân thuộc địa ra khỏi nhà của họ và chiếm lấy chúng không phải là mục đích của đạo luật, cũng không phải là điều diễn ra trên thực tế. Tuy nhiên, Hội đồng Thuộc địa bang New York không thích bị chỉ định phải cung cấp nhà ở cho lính Anh – họ muốn được yêu cầu và sau đó sẽ trả lời có chấp nhận hay không, việc tiếp nhận quân lính. Do đó, họ từ chối tuân theo Đạo luật Đóng quân, và năm 1767, Nghị viện Anh đã thông qua Đạo luật Kiềm chế New York, theo đó ngăn cấm thống đốc hoàng gia của New York ký ban hành bất kỳ luật lệ nào khác cho đến khi Hội đồng Thuộc địa New York chịu tuân theo Đạo luật Đóng quân.

Tại New York, thống đốc đã thuyết phục Nghị viện rằng Hội đồng đã chịu tuân theo đạo luật. Tại Massachusetts, nơi doanh trại đóng trên một hòn đảo mà từ đó binh lính khó có thể giúp gìn giữ hòa bình trong một thành phố đang nổi giận vì Đạo luật Thuế Townshend, lính Anh đã theo chỉ thị từ Đạo luật Đóng quân để chuyển tới ở tại những nơi công cộng chứ không phải trong nhà riêng. Theo quy định này, lựa chọn duy nhất của họ là dựng lều tại Công viên Boston (Boston Common). Những người lính, sống rất gần với phe Ái quốc (Patriots), đã sớm tham gia vào những lần đụng độ trên đường phố và vào cuộc Thảm sát Boston (1770) khi mà không những năm người dân thuộc địa nổi loạn đã thiệt mạng, mà niềm tin của người dân Boston đối với lính Anh cũng bị giết chết. Vết thương ấy sẽ không bao giờ được chữa lành ở thành phố cảng New England, và những người lính Anh ở lại Boston cho đến khi George Washington cùng Quân đội Lục địa đánh đuổi họ đi vào năm 1776.