15/11/1943: Himmler đưa người Gypsy vào trại tập trung

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Himmler orders Gypsies to concentration camps, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, Heinrich Himmler đã ra một mệnh công khai rằng những người Gypsy (Di-gan) và con lai mang dòng máu người Gypsy sẽ bị xem là “cùng hạng với bọn Do Thái và sẽ bị đưa về các trại tập trung.”

Himmler đã quyết tâm thực hiện các chính sách phân biệt chủng tộc của chế độ phát xít, theo đó sẽ loại bỏ khỏi các lãnh thổ của Đức và do Đức kiểm soát tất cả các chủng tộc bị xem là “thấp kém” (inferior), cũng như các loại “thù địch xã hội” (asocial), chẳng hạn như tội phạm nguy hiểm.

Người Gypsy rơi vào cả hai loại này theo định nghĩa tư tưởng của Đức Quốc Xã. Họ cũng đã bị sát hại tràn lan ở Ba Lan và Liên Xô. Mệnh lệnh ngày 15/11 chỉ đơn thuần là một chương trình thủ tiêu toàn diện hơn, vì nó bao gồm việc đưa nhóm Gypsy đang bị hành hạ trong các trại lao động đến trại tử thần Auschwitz.

Việc Himmler ban hành một chương trình như vậy không phải là điều đáng ngạc nhiên với bất cứ ai quen thuộc với hồ sơ của ông ta. Là người đứng đầu Waffen-Schutzstaffel (Lính áo đen/Armed Black Shirts/SS), cánh tay vũ trang của Đảng Quốc Xã, và đồng thời là trợ lý tư lệnh lực lượng Gestapo (Cảnh sát mật), Himmler đã dần củng cố quyền kiểm soát tất cả các lực lượng cảnh sát của Đế chế. Hành động thâu tóm quyền lực này đã trở thành động lực trong việc thực hiện die Endlösung der Judenfrage (Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái). Chính Himmler là kẻ đã tổ chức việc thành lập các trại tử thần khắp Đông Âu và tạo ra các nhóm lao động nô lệ.