27/11/1940: Cảnh vệ Sắt thảm sát chính phủ cũ của Romania

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Iron Guard massacres former Romanian government, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1940, hai tháng sau khi Tướng Ion Antonescu lên nắm quyền ở Romania và buộc Vua Carol II phải thoái vị, binh đoàn Cảnh vệ Sắt (Iron Guard) của Antonescu đã bắt giữ và hành quyết hơn 60 trợ lý của nhà vua lưu vong, bao gồm Nicolae Iorga, một cựu bộ trưởng và sử gia nổi tiếng.

Phong trào cánh hữu cực đoan Cảnh vệ Sắt được sáng lập bởi Corneliu Codreanu vào những năm 1920, bắt chước Đảng Quốc Xã của Đức về cả tư tưởng và phương pháp. Năm 1938, Vua Carol II thiết lập một chế độ độc tài cứng rắn hơn ở Romania và tìm mọi cách ngăn chặn các hoạt động của Cảnh vệ Sắt, cũng như hoạt động của phe cánh tả đối lập, Đảng Cộng sản Romania.

Tuy nhiên, siết chặt kiểm soát dần dần chuyển thành bạo lực hỗn loạn sau khi Hiệp ước Munich được ký năm 1939, vốn được xem là dấu hiệu cho thấy các đồng minh phương Tây hồi Thế chiến I của Romania đã thực sự bỏ rơi nước này. Tiếp theo là sự xuất hiện của Hiệp ước Bất Tương xâm Xô – Đức vào năm 1939, theo đó một phần đất của Romania được nhượng cho Liên Xô.

Tướng Ion Antonescu nổi lên từ giữa những hỗn loạn này, giành chiến thắng và thiết lập chế độ độc tài với sự chấp thuận của nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã Adolf Hitler, giết hại, lưu đày, hoặc cầm tù hầu hết các đối thủ chính trị cũ của ông. Tuy nhiên, người dân Romania vẫn âm thầm kháng cự lực lượng Cảnh vệ Sắt và phát xít Đức. Tháng 08/1944, một cuộc nổi loạn lớn đã lật đổ chính phủ Antonescu ở thủ đô Bucharest, cho phép quân giải phóng của Liên Xô chiếm được thành phố mà không phải bắn một phát đạn nào. Năm 1945, những người Cộng sản Romania lên nắm quyền với sự ủng hộ của Liên Xô.