29/11/1967: McNamara từ chức Bộ trưởng Quốc phòng

Print Friendly, PDF & Email

29

Nguồn: McNamara resigns as Secretary of Defense, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1967, Robert S. McNamara đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và sẽ trở thành chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

McNamara, cựu Chủ tịch Ford Motor, đã từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới hai đời Tổng thống Mỹ là John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson, từ năm 1961 đến năm 1968. Ông là người khởi xướng việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam và khuyến khích Tổng thống Johnson leo thang chiến tranh vào năm 1964, nhưng sau đó lại tự nghi vấn chính sách của Mỹ và cuối cùng thì chủ trương kết thúc chiến tranh bằng thương lượng.

Vào mùa hè năm 1967, ông tham gia soạn thảo Công thức San Antonio, một lời đề nghị hòa bình từ Mỹ, hứa sẽ chấm dứt ném bom miền Bắc và yêu cầu chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng Bắc Việt Nam đã từ chối đề nghị này vào tháng 10.

Sang đầu tháng 11, McNamara đã trình một bản ghi nhớ lên Johnson, đề nghị Mỹ giữ nguyên mức quân số, chấm dứt ném bom miền Bắc, và chuyển giao trách nhiệm chiến tranh cho quân miền Nam. Tuy nhiên, Johnson đã thẳng thừng từ chối đề nghị này. McNamara sau đó từ chức và cố vấn của Johnson – Clark Clifford – lên kế nhiệm.