29/12/1962: Sài Gòn công bố thành công của “ấp chiến lược”

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Saigon announces success of strategic hamlet program, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, Sài Gòn thông báo rằng 4.077 ấp chiến lược (strategic hamlet) đã được hoàn thành trong tổng số dự kiến là 11.182 ấp. Con số này cũng cho thấy 39% dân số miền Nam Việt Nam đã được đưa về sinh sống tại ấp chiến lược, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng những con số này có vấn đề.

Chương trình ấp chiến lược bắt đầu vào năm 1962 và được xây dựng dựa trên một chương trình chống chiến tranh du kích thành công của Anh, được sử dụng ở Malaya từ năm 1948 đến 1960. Chương trình nhằm đưa nông dân miền Nam Việt Nam vào các ấp chiến lược để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của Việt Cộng.

Mặc dù tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, chương trình này có một số điểm yếu cơ bản. Nông dân miền Nam Việt Nam, những người bị buộc phải di dời khỏi vùng đất tổ tiên của họ, đã có thái độ tiêu cực đối với ấp chiến lược. Ngoài ra, các ấp này không đủ an toàn và thực ra còn trở thành những mục tiêu dễ dàng cho Việt Cộng. Điểm yếu cuối cùng là toàn bộ chương trình này đã được quản lý rất kém. Sau vụ ám sát “nhà bảo trợ” của chương trình, Tổng thống Ngô Đình Diệm, vào tháng 11/1963, ấp chiến lược dần dần bị bỏ rơi.