16/01/1919: Lệnh cấm rượu được các bang của Mỹ phê chuẩn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Prohibition is ratified by the states, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1919, bản Tu chính án thứ 18 của Hiến pháp Hoa Kỳ, nghiêm cấm “sản xuất, bán hoặc vận chuyển các loại đồ uống có cồn cho mục đích giải khát,” đã được phê chuẩn bởi đủ số bang theo luật định.

Phong trào cấm đồ uống có cồn bắt đầu vào đầu thế kỷ 19, khi những người Mỹ lo ngại về các tác động bất lợi của việc uống rượu đã bắt đầu hình thành các cộng đồng không uống rượu. Đến cuối thế kỷ 19, các nhóm này đã trở thành một lực lượng chính trị có ảnh hưởng, tiến hành vận động ở cấp tiểu bang và kêu gọi hạn chế uống rượu trên phạm vi toàn quốc. Tháng 12/1917, Tu chính án thứ 18, còn gọi là Tu chính án Cấm rượu, đã được Quốc hội thông qua và gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn.

Chín tháng sau khi phê chuẩn lệnh cấm, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Volstead, hay Đạo luật Cấm rượu Quốc gia, bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống Woodrow Wilson. Đạo luật Volstead quy định việc thi hành lệnh cấm, bao gồm thành lập một đơn vị đặc biệt của Bộ Tài chính. Ngày 17/01/1920, đúng một năm và một ngày sau khi được phê chuẩn, lệnh cấm chính thức có hiệu lực trên cả nước.

Bất chấp nỗ lực mạnh mẽ của các cơ quan thực thi pháp luật, Đạo luật Volstead đã thất bại trong việc ngăn chặn sự phân phối quy mô lớn của đồ uống có cồn, và tội phạm có tổ chức ngày càng tràn lan ở Mỹ. Năm 1933, Tu chính án thứ 21 của Hiến pháp Hoa Kỳ được phê chuẩn, bãi bỏ Tu chính án thứ 18. 

05/12/1933: Thời kỳ cấm rượu ở Mỹ chấm dứt