02/02/1980: Công bố chi tiết điều tra tham nhũng trong Quốc hội Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: ABSCAM operation revealed, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1980, tài liệu của ABSCAM, một chuyên án của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhằm vạch trần các vụ tham nhũng chính trị trong chính phủ, đã được công bố ra công chúng. 31 quan chức chính phủ đã bị nhắm đến trong cuộc điều tra, bao gồm Hạ nghị sĩ John Murphy của New York, thượng nghị sĩ Harrison Williams của New Jersey và năm hạ nghị sĩ khác.

Trong chuyên án này, các đặc vụ FBI đã đóng giả là đại diện của Công ty Abdul, Ltd., một doanh nghiệp không có thực thuộc sở hữu của một lãnh đạo người Ả-rập. Dưới video giám sát, các đặc vụ đã gặp các quan chức chính phủ và đưa cho họ tiền, hoặc hối lộ bằng các hình thức khác để đổi lấy những ưu đãi đặc biệt như việc phê duyệt các hợp đồng với chính phủ của những công ty mà vị lãnh đạo người Ả-rập đầu tư.  

Cuối cùng, Thượng nghị sĩ Williams và các Hạ nghị sĩ Murphy, Michael J. Myers, Richard Kelly và John W. Jenrette Jr. đã bị kết án về tội nhận hối lộ và tham nhũng. Ngoài Richard Kelly, người lật ngược được bản án vào năm 1982 với lý do FBI đã cài bẫy ông một cách bất hợp pháp, tất cả những người khác đã phải rời Quốc hội. John Murphy, người có nhiệm kỳ kết thúc vào năm 1981, đã thoát khỏi số phận bị trục xuất khỏi Quốc hội như Williams và Myers. Còn John Jenrette đã từ chức năm 1980.