11/03/1861: Hợp bang miền Nam thông qua hiến pháp mới

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Confederate states adopt new constitution, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1861, tại Montgomery, Alabama, các đại biểu đến từ Nam Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana và Texas đã thông qua Hiến pháp của Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ (Confederate States of America).

Hiến pháp này tương tự như Hiến pháp ngày nay của Hoa Kỳ, thậm chí còn lặp lại nhiều chỗ diễn đạt, nhưng thực ra lại gần hơn với Các Điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) – hiến pháp ban đầu sau Chiến tranh Cách mạng Mỹ – nhất là trong việc phân quyền lớn cho các tiểu bang. Hiến pháp này cũng có những khác biệt đáng kể so với Hiến pháp Hoa Kỳ trong việc bảo vệ chế độ nô lệ, quy định rằng chế độ nô lệ được “công nhận và bảo vệ” tại những bang và vùng lãnh thổ theo chế độ nô lệ.

Tuy nhiên, để phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ kể từ đầu thế kỷ 19, buôn bán nô lệ nước ngoài đã bị cấm. Hiến pháp quy định nhiệm kỳ sáu năm đối với tổng thống và phó tổng thống, và một tổng thống không được làm nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Mặc dù tổng thống có quyền phủ quyết nhưng quyền lực của chính quyền Hợp bang trung ương lại bị hạn chế rất nhiều bởi sự phụ thuộc của chính quyền trung ương vào sự cho phép của các tiểu bang đối với việc sử dụng bất cứ khoản ngân quỹ và tài nguyên nào.

Dù Anh và Pháp trong một thời gian ngắn đã cân nhắc việc tham gia Nội chiến Hoa Kỳ về phía phe miền Nam, nhưng Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ, tồn tại cho đến tháng 04/1865, vẫn không bao giờ được quốc tế công nhận là một chính quyền độc lập.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.7): Nội chiến và công cuộc tái thiết