22/06/1864: Quân Hợp bang miền Nam đánh trả tại Petersburg

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: General Lee strikes back at Petersburg, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1864, lực lượng Liên bang miền Bắc đã cố gắng chiếm tuyến đường sắt dùng để tiếp tế cho Petersburg, Virginia, từ phía nam và mở rộng phòng tuyến của mình về phía sông Appomattox. Phe Hợp bang miền Nam đã ngăn chặn nỗ lực này, và hai bên đã cầm cự ở chiến hào trong một cuộc bao vây kéo dài 9 tháng.

Trận Petersburg bắt đầu vào ngày 15/06. Tướng Ulysses S. Grant của Liên bang miền Bắc đã mất sáu tuần chiến đấu quanh Richmond, Virginia. Đối thủ của ông – Tướng Robert E. Lee, chỉ huy của Quân đội Bắc Virginia – đã khiến đội quân Potomac phải chịu thương vong rất lớn. Trước đó, tại Cold Harbor, Grant đã thực hiện một cuộc tấn công khốc liệt vào cứ điểm của quân miền Nam khiến họ thiệt hại 7.000 lính. Sau đó Grant đã tiến về phía nam và chiếm trung tâm đường sắt ở Petersburg, cách Richmond 37km.

Khi quân của Grant đến nơi, họ đã trông thấy quân Hợp bang đang đào chiến hào. Trong bốn ngày, Grant đã cố gắng vượt qua các phòng tuyến, nhưng tới ngày 18/06, phe Liên minh miền Bắc đã phải chịu tổn thất nặng nề. Sau khi tạm dừng để xem xét lại chiến thuật, Grant đã cố gắng tránh các cuộc đối đầu trực diện.

Thay vào đó, ông đã khởi động lại chiến thuật tấn công bên sườn mà ông đã sử dụng trong suốt chiến dịch. Ngày 21/06, Grant mở rộng sườn bên trái thế trận của mình để cắt đứt tuyến Đường sắt Weldon dùng để tiếp tế cho Petersburg từ phía nam. Một phần của Quân đoàn số 2 và số 6 đã di chuyển qua đường Jerusalem Plank, nơi họ đã gặp quân Hợp bang của Ambrose Powell Hill. Quân của Tướng Hill đã tấn công vào sườn của lực lượng miền Bắc khiến Grant mất 3.000 quân, đồng thời bắt 1.700 người làm tù binh. Tướng Hill đã cho quân đội của Tướng Lee có một khoảng nghỉ, và hai bên đã chấp nhận cầm cự trong một cuộc bao vây kéo dài.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.7): Nội chiến và công cuộc tái thiết