01/05/1997: Công Đảng trở lại nắm quyền ở Anh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Labour Party returns to power in Britain, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1997, sau 18 năm Đảng Bảo thủ nắm quyền, Công Đảng do Tony Blair lãnh đạo đã chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện Anh. Với thành tích gây thất vọng nhất của Đảng Bảo thủ kể từ năm 1832, Thủ tướng John Major đã thất bại trước Blair – một người gốc Scotland, 43 tuổi, và là thủ tướng trẻ nhất của Anh trong vòng hơn một thế kỷ.

Blair từng học luật tại Oxford và gia nhập Công Đảng vào năm 1975. Năm 1983, ông được bầu làm nghị sĩ đại diện cho Sedgefield, sau đó trở thành phát ngôn viên của đảng về các vấn đề tài chính vào năm 1985, và sau đó là về các vấn đề thương mại và công nghiệp vào năm 1987.

Năm 1988, ông gia nhập nội các đối lập của Công Đảng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, sau đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào năm 1993. Năm 1994, Blair được bầu làm lãnh đạo Công Đảng, và trong ba năm kế tiếp, ông đã thay đổi hệ tư tưởng chính trị sang đường lối ôn hòa và học theo các chính sách được lòng dân về thị trường tự do của Đảng Bảo thủ.

Tháng 05/1997, Công Đảng “mới” của Blair đã giành chiến thắng vang dội, và ông đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng. Với sự lãnh đạo của Blair, Công Đảng đã tiếp tục giành chiến thắng trong ba cuộc tổng tuyển cử liên tiếp. Vào năm 2001 và 2005, Blair đã tái đắc cử dù ông ủng hộ Tổng thống George W. Bush và cuộc chiến tranh tại Iraq, điều bị nhiều người Anh phản đối khi ấy. 

Tính đến nay, Tony Blair là người giữ chức thủ tướng lâu nhất trong lịch sử của Công Đảng.