13/05/1940: Churchill tuyên bố phải chiến thắng bằng mọi giá

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Churchill announces: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1940, Winston Churchill đã trở thành thủ tướng mới của Anh. Ông cam kết với Nghị viện rằng chính sách mới của ông sẽ tập trung vào việc “tiến hành chiến tranh trên biển, đất liền và trên không, bằng tất cả tiềm lực của chúng ta và tất cả sức mạnh mà Chúa có thể ban cho ta; tiến hành chiến tranh chống lại chế độ chuyên chế tàn ác, một chế độ mãi chìm đắm trong hàng loạt tội ác đen tối và thảm thương của con người.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của nước Anh chỉ đơn giản là “chiến thắng, chiến thắng bằng mọi giá, chiến thắng bất chấp khủng bố hay con đường phải đi có dài và gian khó đến thế nào.” Ngay tối hôm ấy, Churchill được báo tin rằng Anh cần 60 phi đội máy bay chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ nước này trước cuộc tấn công của Đức. Lúc đó Anh mới có 39 phi đội.

Trong vòng vài tuần, Churchill – một người bảo thủ và chống chủ nghĩa xã hội – trong một nỗ lực nhằm biến lời hiệu triệu chiến thắng của mình thành thực tế, đã cho huy động tất cả “nhân lực, quân đội và điền sản được sử dụng theo ý muốn của Hoàng gia Anh”, từ đó đảm bảo chính phủ có được quyền lực khẩn cấp toàn diện nhất trong lịch sử hiện đại của nước Anh.