14/06/1968: Nhà hoạt động chống chiến tranh Benjamin Spock bị kết án

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Dr. Spock convicted for aiding draft resisters, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, Tiến sĩ Benjamin Spock và ba người khác, gồm cả vị Tuyên úy từ Đại học Yale, William Sloane Coffin, Jr., đã bị một bồi thẩm đoàn Tòa án Liên bang Khu vực tại Boston tuyên có tội trước các cáo buộc âm mưu hỗ trợ, khuyến khích và tư vấn cho những người đăng ký nghĩa vụ quân sự vi phạm Đạo luật Tuyển chọn Quân dịch.

Trong thời kỳ chính quyền Johnson, Spock, một bác sĩ và là tác giả cuốn sách nổi tiếng The Common Sense Book of Baby and Child Care (Thường thức về chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ), là nhân vật luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh.

Tháng 04/1967, Spock cùng Martin Luther King, Jr. và nghệ sĩ giải trí Harry Belafonte đã dẫn đầu đoàn 300.000 người tuần hành đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, cuộc biểu tình chống chiến tranh lớn nhất cho đến nay. Spock là một trong những người đầu tiên ký vào A Call to Resist Illegitimate Authority (Lời kêu gọi Chống lại Thẩm quyền Bất hợp pháp), được công bố vào tháng 09/1967, trong đó ủng hộ việc chống thi hành nghĩa vụ quân sự và quyền của quân nhân được từ chối tuân theo “các mệnh lệnh phi pháp và vô đạo đức.”

Bản án năm 1968 đã bị lật ngược vào năm 1969. Tháng 11 năm đó, Spock đã tham gia một cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Washington, D.C. với hơn 250.000 người, được tài trợ bởi New Mobilization Committee (Ủy ban Huy động Mới), một nhóm do Spock và một số thành viên khác thành lập vào ngày 04/07/1969. Spock đã bị bắt nhiều lần, nhưng ông vẫn tiếp tục các hoạt động chống chiến tranh. Ngày 27/11, một phong trào chống chiến tranh cánh tả mới, Đảng Nhân dân, đã đề cử Spock làm ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 1972. Dù không giành chiến thắng, Spock vẫn là một nhà hoạt động chống chiến tranh nổi tiếng cho đến khi Mỹ rút khỏi Đông Nam Á.