06/03/1983: Helmut Kohl được bầu làm Thủ tướng Tây Đức

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Helmut Kohl elected West German chancellor, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1983, Helmut Kohl, Thủ tướng lâm thời của Tây Đức kể từ khi chính phủ Đảng Dân chủ Xã hội của Helmut Schmidt sụp đổ năm 1982, đã chính thức được bầu làm Thủ tướng Đức khi Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông lên cầm quyền trở lại.

Được bầu làm Thủ hiến bang Rhine-Palatinate vào năm 1969, Kohl đã giữ chức vụ này cho đến năm 1976, khi ông trở thành chủ tịch của CDU, đồng thời là nhà lãnh đạo phe đối lập với chính phủ của Thủ tướng Schmidt. Năm 1982, khi nước Đức phải đối mặt với khó khăn kinh tế dai dẳng, ông đã tổ chức thành công một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Tây Đức nhằm chống lại Schmidt và sau đó được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời. Sang tháng 03/1983, người dân Tây Đức chính thức bầu Kohl làm Thủ tướng, và vào năm 1987, sự phục hồi kinh tế của nước Đức dẫn đến việc ông tái đắc cử.

Vào mùa thu năm 1989, chính phủ cộng sản ở Đông Đức sụp đổ, và Kohl đã lãnh đạo những nỗ lực nhằm thống nhất hai nước Đức. Tháng 03/1990, trong cuộc bầu cử toàn quốc, lần đầu tiên diễn ra tại Đức sau 60 năm, Kohl được bầu làm Thủ tướng đầu tiên của một nước Đức thống nhất. Trong nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba của mình, ông đã giám sát nhiệm vụ to lớn là phục hồi nền kinh tế tê liệt của Đông Đức và gắn kết nó với kinh tế Tây Đức, đồng thời là người ủng hộ mạnh mẽ của phong trào vì một châu Âu thống nhất.

Năm 1994, Kohl đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng ở Đức và quyết định cắt giảm hệ thống phúc lợi đã khiến ông bị Gerhard Schroder và Đảng Dân chủ Xã hội đánh bại vào năm 1998. Kohl qua đời năm 2017, hưởng thọ 87 tuổi.