08/05/1792: Mỹ ban hành Đạo luật Dân quân

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Militia Act establishes conscription under federal law, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1792, Quốc hội Mỹ đã thông qua phần thứ hai của Đạo luật Dân quân (Militia Act), yêu cầu mọi công dân nam da trắng tự do, đang cư trú tại các bang, trong độ tuổi từ 18 đến dưới 45, phải ghi danh tham gia lực lượng dân quân.

Sáu ngày trước đó, Quốc hội đã trao cho tổng thống quyền tập hợp lực lượng dân quân. Sự kiện Nổi dậy Shay (Shay’s Rebellion) – một cuộc biểu tình chống lại việc đánh thuế và truy tố vì nợ ở miền tây Massachusetts vào năm 1786-1787 – lần đầu tiên đã khiến nhiều người Mỹ tin rằng chính phủ liên bang nên được trao quyền để dập tắt nổi loạn tại tiểu bang. Việc Quốc hội Lục địa, chiếu theo Các Điều khoản Hợp bang, không có khả năng ứng phó với cuộc khủng hoảng này là động lực chính cho việc lật đổ chính phủ một cách hòa bình và dẫn đến việc soạn thảo một Hiến pháp Liên bang mới.

Đạo luật Dân quân đã nhanh chóng được thử thách ngay sau khi được thông qua, khi những người nông dân ở phía tây Pennsylvania, tức giận vì thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang đối với rượu whisky, đã tấn công nhà của một nhân viên thu thuế. Sau đó, 6.000 nông dân đã đóng trại bên ngoài Pittsburgh, đe dọa tuần hành khắp thị trấn.

Đáp lại, Tổng thống Washington, nhờ Đạo luật Dân quân, đã tập hợp 15.000 người từ các bang xung quanh và phía đông Pennsylvania, thành lập một lực lượng dân quân liên bang do Henry Lee của bang Virginia chỉ huy, lập tức hành quân đến đồn Pittsburgh. Khi họ đến nơi, đã không có phiến quân nào sẵn sàng chiến đấu. Chỉ sự hiện diện của lực lượng liên bang đã đủ khiến người ta phải sợ hãi, dập tắt cuộc nổi loạn và thiết lập quyền lực tối cao của chính phủ liên bang.