05/08/1981: Ronald Reagan sa thải 11.359 kiểm soát viên không lưu

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ronald Reagan fires 11,359 air-traffic controllers, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan bắt đầu cho sa thải 11.359 kiểm soát viên không lưu đã vi phạm sắc lệnh hành pháp – vốn yêu cầu họ phải quay lại làm việc. Hành động của Tổng thống, được nhiều người coi là cực đoan, đã làm trì trệ đáng kể vận tải hàng không trong nhiều tháng.

Hai ngày trước đó, vào ngày 03/08, gần 13.000 kiểm soát viên không lưu đã đình công sau khi các cuộc đàm phán với chính phủ liên bang nhằm tăng lương và rút ngắn tuần làm việc của họ không đạt được kết quả. Nhóm kiểm soát viên phàn nàn về điều kiện làm việc khó khăn và về việc mọi người không thừa nhận những áp lực mà họ phải đối mặt. Trên cả nước Mỹ, khoảng 7.000 chuyến bay đã bị hủy.

Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Reagan tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp và đe dọa sẽ sa thải bất kỳ kiểm soát viên nào không quay trở lại làm việc trong vòng 48 giờ. Robert Poli, chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát Không lưu Chuyên nghiệp (Professional Air-Traffic Controllers Association, PATCO), đã bị một thẩm phán liên bang tuyên phạm tội khinh thường luật pháp và phải nộp 1.000 USD tiền phạt/ ngày.

Sang ngày 05/08, Tổng thống Reagan trong cơn tức giận đã thực hiện lời đe dọa của mình, và chính phủ liên bang bắt đầu sa thải 11.359 kiểm soát viên không lưu đã không quay trở lại làm việc. Ngoài ra, ông còn ra lệnh cấm Cục Hàng không Liên bang (Federal Aviation Administration, FAA) tuyển dụng lại những người đã đình công. Sang ngày 17/08, FAA bắt đầu chấp nhận hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí kiểm soát viên không lưu mới và vào ngày 22/10, Cơ quan Quan hệ Lao động Liên bang (Federal Labor Relations Authority) đã hủy chứng nhận của PATCO.