10/11/1775: Thủy quân Lục chiến Mỹ được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Birth of the U.S. Marine Corps, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1775, trong Cách mạng Mỹ, Quốc hội Lục địa đã thông qua một nghị quyết nêu rõ rằng “hai Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến sẽ được thành lập” để phục vụ như lực lượng đổ bộ cho Hải quân Lục địa vừa được thành lập gần đây. Nghị quyết, được soạn thảo bởi tổng thống tương lai của nước Mỹ – John Adams, và được thông qua ở Philadelphia, đã chính thức thành lập Thủy quân Lục chiến Lục địa và hiện được coi là ngày khai sinh Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Qua việc phục vụ trên bộ lẫn trên biển, lực lượng ban đầu của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã sớm nổi bật nhờ một số hoạt động quan trọng trong Chiến tranh Cách mạng. Cuộc đổ bộ đầu tiên của Thủy quân Lục chiến lên bờ biển của kẻ thù diễn ra khi một đơn vị Thủy quân Lục chiến dưới sự chỉ huy của Đại tá Samuel Nicholas chiếm được Đảo New Providence ở Bahamas từ tay người Anh vào tháng 03/1776. Nicholas là hạ sĩ quan đầu tiên trong Thủy quân Lục chiến và đã được tôn vinh là chỉ huy Thủy quân Lục chiến đầu tiên. Sau khi Mỹ giành được độc lập vào năm 1783, Hải quân Lục địa được giải thể và Thủy quân Lục chiến cũng giải thể theo.

Tuy nhiên, trong thập niên kế tiếp, xung đột trên biển ngày càng gia tăng với nước Pháp Cách mạng đã khiến Quốc hội Mỹ chính thức thành lập Hải quân Mỹ vào tháng 5/1798. Hai tháng sau, vào ngày 11/07, Tổng thống John Adams ký vào đạo luật thành lập Thủy quân Lục chiến Mỹ với tư cách là một lực lượng quân sự thường trực thuộc thẩm quyền của Bộ Hải quân. Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đã tham gia trong Chiến tranh Nửa Mùa (Quasi–War) với Pháp, rồi sau đó chiến đấu chống lại những tên cướp biển Barbary ở Bắc Phi trong những năm đầu tiên của thế kỷ 19. Kể từ đó, Thủy quân Lục chiến đã tham gia vào tất cả các cuộc chiến tranh của Mỹ, và trong hầu hết các trường hợp, họ là những người lính đầu tiên trực tiếp chiến đấu. Tổng cộng, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã thực hiện hơn 300 cuộc đổ bộ lên các bờ biển nước ngoài.

Ngày nay, có hơn 200.000 lính Thủy quân Lục chiến tại ngũ và dự bị, được chia thành bốn sư đoàn đóng tại Camp Lejeune, North Carolina; Camp Pendleton, California; New Orleans, Louisiana; và Okinawa, Nhật Bản. Mỗi sư đoàn có một hoặc nhiều đơn vị viễn chinh, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch lớn ở bất kỳ đâu trên thế giới mà chỉ cần thông báo trước hai tuần. Khẩu hiệu của lực lượng này là “Semper Fidelis,” có nghĩa là “Luôn Trung thành” trong tiếng Latinh.