01/06/1990: Bush và Gorbachev đồng ý chấm dứt sản xuất vũ khí hóa học

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: George H.W. Bush and Mikhail Gorbachev agree to end production of chemical weapons, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1990, tại cuộc họp thượng đỉnh giữa hai siêu cường ở Washington, D.C., Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã ký một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt sản xuất vũ khí hóa học và bắt đầu tiêu hủy kho dự trữ vũ khí lớn của cả hai bên. Theo thỏa thuận, các thanh tra viên tại chỗ của cả hai nước sẽ quan sát quá trình tiêu hủy.

Hiệp ước mới – vốn kêu gọi cắt giảm 80% kho vũ khí hóa học của mỗi bên – là một phần trong nỗ lực thay đổi bối cảnh và ngăn cản các quốc gia nhỏ hơn tích trữ và sử dụng vũ khí sát thương. Được phát triển lần đầu trong Thế chiến I, và tính đến năm 1990, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sở hữu công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí hóa học. Một số nước, chẳng hạn như Iraq, thậm chí còn tham gia chiến tranh hóa học trong những năm trước đó.

Mỹ và Nga bắt đầu phá hủy kho vũ khí hóa học của họ vào đầu những năm 1990. Năm 1993, hai nước này cùng 150 nước khác đã ký một hiệp ước toàn diện cấm vũ khí hóa học. Thượng viện Mỹ sau đó phê chuẩn hiệp ước vào năm 1997.