10/06/1935: Alcoholics Anonymous được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Alcoholics Anonymous founded, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1935, tại Akron, Ohio, Bill Wilson và Tiến sĩ Robert Smith, hai người nghiện rượu đang hồi phục, đã thành lập chương trình Alcoholics Anonymous (Cai nghiện rượu ẩn danh, AA), một chương trình phục hồi chức năng gồm 12 bước, mà sau này đã giúp vô số người cai nghiện rượu thành công.

Sử dụng các kỹ thuật tâm lý từ lâu đã được dùng để kiềm chế một số đặc điểm tính cách nhất định, các thành viên của tổ chức ẩn danh này đã cố gắng kiểm soát thói nghiện rượu của họ thông qua thảo luận nhóm và thú nhận nhóm có hướng dẫn. Alcoholics Anonymous hoạt động thông qua các nhóm địa phương, không có quy tắc chính thức nào ngoài việc luôn ẩn danh, cũng không có nhân viên và không có lệ phí. Bất cứ ai muốn ngừng uống rượu đều có thể trở thành thành viên AA. Ngày nay, tổ chức này có hơn 60.000 nhóm địa phương ở Mỹ, với số lượng thành viên ước tính gần hai triệu người. Các nhóm hỗ trợ cai nghiện khác dựa trên hình mẫu của AA bao gồm Narcotics Anonymous (Cai nghiện ma túy ẩn danh) và Gamblers Anonymous (Cai nghiện cờ bạc ẩn danh).