Tag Archives: 0710

07/10/1940: Quân Đức tiến vào Romania

Nguồn: German troops enter Romania, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1940, Hitler đã cho quân chiếm đóng Romania như là một phần trong chiến lược nhằm tạo ra một mặt trận phía Đông không … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

07/10/1969: Tiến bộ trong nỗ lực ‘Việt Nam hóa chiến tranh’

Nguồn: Wheeler announces progress in the Vietnamization effort, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1969, khi chuẩn bị khởi hành rời khỏi Sài Gòn sau chuyến đi bốn ngày nhằm điều tra tình hình miền … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment