Tag Archives: 1002

10/02/1763: Chiến tranh Bảy năm kết thúc

Nguồn: The French and Indian War ends, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1763, Chiến tranh Bảy năm, cuộc xung đột toàn cầu mà người Mỹ gọi là Chiến tranh với Pháp và người Da … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

10/02/1942: Nhật Bản tấn công Midway

Nguồn: Japanese sub bombards Midway, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, một tàu ngầm của Nhật đã bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội lên Midway, một đảo san hô được sử dụng … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment