Tag Archives: 2110

21/10/1805: Trận Trafalgar

Nguồn: Battle of Trafalgar, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1805, trong trận Trafalgar diễn ra ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha, một trong những trận hải chiến mang tính quyết định nhất trong … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

21/10/1941: Đức Quốc xã tiến hành thảm sát ở Nam Tư

Nguồn: Germans massacre men, women, and children in Yugoslavia, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1941, lính Đức đã bắt đầu một đợt tấn công điên cuồng, giết chết hàng ngàn thường dân Nam Tư, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment