Tag Archives: 2911

29/11/1968: Cộng sản thề phá hủy Chương trình Phụng Hoàng

Nguồn: Communists vow to smash Phoenix program, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1968, lãnh đạo Việt Cộng đã ra mệnh lệnh phá hủy Chương trình Phụng Hoàng (Phoenix program). Đài phát thanh Hà Nội … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

29/11/1952: Eisenhower tới Hàn Quốc

Nguồn: Eisenhower goes to Korea, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1952, nhằm thực hiện lời hứa đầy ấn tượng trong chiến dịch tranh cử của ông, Tổng thống mới được bầu Dwight D. Eisenhower … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment