Tag Archives: One Man’s View of the World

#248B – Lý Quang Diệu viết về những ngày cuối đời

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Personal Life: Choosing when to Go”, in L.K Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 294-301. Biên dịch: Nguyễn Tiến Chương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 1 Comment

#247 – Lý Quang Diệu viết về xã hội và kinh tế Trung Quốc

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “The New China: People, Society, Economy”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 51-67. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: … Continue reading

Posted in Biên dịch, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

#231 – Lý Quang Diệu viết về chiến lược Thao quang dưỡng hối của TQ

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Tao guang yang hui”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 28-50. Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Trang Nhung Bài liên quan: Các chương khác của cuốn One Man’s View of … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Biên dịch, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

#221 – Lý Quang Diệu viết về tình hình Trung Đông

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Middle East: A Spring without a Summer”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 238-257. Biên dịch: Ngô Văn Tổng | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Bài liên … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Tây Á - Châu Phi | Tagged , , , | Leave a comment

#220 – Lý Quang Diệu viết về “Mùa xuân Ả-rập”

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Middle East: A Spring without a Summer”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 238-257. Biên dịch: Ngô Văn Tổng | Hiệu đính: Nguyễn Thị Nhung Bài liên … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Tây Á - Châu Phi | Tagged , , , | Leave a comment

#201 – Lý Quang Diệu viết về chính trị Trung Quốc

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “China: A Strong Centre”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 14-27. Biên dịch: Trần Xuân Thủy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương khác … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính trị quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment

#189 – Lý Quang Diệu viết về vấn đề dân số của Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Population”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 217-227. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Bài liên quan: Các chương khác của … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#187 – Lý Quang Diệu viết về vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Engergy & Climate Change: Prepare for the Worst”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 280-293. Biên dịch: Nguyễn Quế Phương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài … Continue reading

Posted in Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu | Tagged , , , , | 1 Comment

#183 – Lý Quang Diệu viết về kinh tế Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: The Economy”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 228-237. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Bài liên quan: Các … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#179 – Lý Quang Diệu viết về chính trị Singapore

Nguồn: Lee Kuan Yew (2013). “Singapore: Politics”, in L.K. Yew, One Man’s View of the World (Singapore: Straits Times Press), pp. 205-216. Biên dịch: Ngô Trần Thanh Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các phần khác … Continue reading

Posted in ASEAN, Biên dịch, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 1 Comment