Tag Archives: Việt Cộng

29/11/1968: Cộng sản thề phá hủy Chương trình Phụng Hoàng

Nguồn: Communists vow to smash Phoenix program, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1968, lãnh đạo Việt Cộng đã ra mệnh lệnh phá hủy Chương trình Phụng Hoàng (Phoenix program). Đài phát thanh Hà Nội … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment