Tag Archives: Vũ Lê Thái Hoàng

Vai trò của ngoại giao đa phương trong CSĐN của quốc gia tầm trung: Trường hợp của Indonesia

Tác giả:  Vũ Lê Thái Hoàng – Lê Linh Lan* Tóm tắt: Với mục tiêu tìm hiểu về định nghĩa, tiêu chí phân loại và kiểu chính sách/hành vi đặc thù của nhóm các nước “tầm trung” trong quan hệ quốc … Continue reading

Posted in ASEAN, Bình luận, Chính trị quốc tế, Phân tích CSĐN | Tagged , , , | Leave a comment

Bàn về cách tiếp cận của lý luận phương Tây về Trật tự thế giới

Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng[1] Tóm tắt Bước vào thế kỷ 21, dưới tác động mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hoá và cách mạng khoa học công nghệ, hệ thống QHQT đang trải qua những thay đổi … Continue reading

Posted in Bình luận, Lý thuyết QHQT | Tagged | Leave a comment

Sức mạnh thông minh, thế kỷ Thái Bình Dương và học thuyết đối ngoại Obama

Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng[1] Tóm tắt Một loạt các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương dồn dập, mang tính biểu tượng cao tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổng thống Obama … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Bình luận, Hoa Kỳ | Tagged | 1 Comment

Ngoại giao Công chúng trong thế kỷ 21

Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng[1] Tại sao “Ngoại giao Công chúng”? Trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau sự kiện 11/9, cuộc tranh luận về ngoại giao công chúng trở nên sôi nổi và gây sự … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế | Tagged , | Leave a comment

“Lòng tin” và “Quan hệ Tin cậy lẫn nhau” trong Quan hệ Quốc tế

Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng[1] Mở đầu Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đưa các quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước lớn và các nước … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế | Tagged | Leave a comment

APEC 2011 and the Future of Regional Architecture in Asia Pacific

Author: Vu, Le Thai Hoang, Ph.D. [1] Source: International Studies, No. 24 (June – 2011), pp. 203-219. Being the first-ever symbol of open regionalism[2] in Asia-Pacific since 1989, APEC with the principle of non-discrimination is seen as the premier forum to promote regional trade … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Ấn phẩm, Tiếng Anh | Tagged | Leave a comment