19/12/1964: Đảo chính lại nổ ra ở Sài Gòn

Print Friendly, PDF & Email

a9667cf7226fa64b79db0680038a4229a0e05eec

Nguồn:Another bloodless coup topples the government in Saigon“, History.com (truy cập ngày 19/12/2015).

Biên dịch: Lê Hồng Hiệp

Một cuộc đảo chính không đổ máu khác đã xảy ra khi Thiếu tướng Nguyễn Khánh và một nhóm tướng lĩnh do Thiếu tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ và Thiếu tướng lục quân Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy bắt giữ hơn ba chục sĩ quan và các quan chức dân sự cao cấp. Cuộc đảo chính là một phần của sự bất ổn chính trị tiếp tục nổ ra sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963.

Thời kỳ sau khi Diệm bị lật đổ đã được đánh dấu bằng một loạt các cuộc đảo chính và các chính phủ thay đổi liên tục kiểu “cửa xoay”. Cuộc đảo chính vào ngày này được thiết kế bởi một nhóm các sĩ quan quân đội trẻ, những người đã chán ngấy với những gì họ tin là một chính phủ không hiệu quả của nhóm tướng lĩnh lớn tuổi thuộc Hội đồng Quân nhân Cách mạng.

Khánh và Hội đồng Quân lực mới được thành lập, gồm các vị tướng đã tham gia vào cuộc đảo chính, đã khôi phục lại quyền kiểm soát dân sự vào ngày 07/01/1965 với một chính phủ do Trần Văn Hương dẫn dắt. Hương tỏ ra không thể thành lập được một chính phủ hữu hiệu và Hội đồng Quân lực đã lật đổ ông vào ngày 27, đồng thời đưa tướng Khánh lên nắm quyền.

Khánh cũng đã bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính khác vào ngày 18/02 do Kỳ và Thiệu lãnh đạo. Khánh sau đó đã sang Hoa Kỳ định cư tại Palm Beach, Florida. Một chính phủ dân sự ngắn ngủi dưới quyền Tiến sĩ Phan Huy Quát đã được thành lập, nhưng nó chỉ kéo dài đến ngày 12/06/1965. Tại thời điểm đó, Thiệu và Kỳ thành lập một chính phủ mới với Thiệu làm quốc trưởng và Kỳ làm thủ tướng. Thiệu và Kỳ đã được bầu làm tổng thống và phó tổng thống trong các cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào năm 1967.

Hình: Từ trái: các tướng Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh ngày 1/9/1964. Nguồn: BBC.

Xem thêm:

29/08/1964: Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh từ chức