13/10/1845: Cộng hòa Texas sáp nhập vào Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

13-10-1845-texans-ratify-a-state-constitution-and-approve-annexation

Nguồn: Texans ratify a state constitution and approve annexation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1845, các công dân của nước Cộng hòa Texas đã bỏ phiếu chấp nhận bản Hiến pháp mới, mà sau khi được Quốc Hội phê chuẩn sẽ biến Texas thành bang thứ 28 của Mỹ.

Dù họ đã chiến đấu để giành độc lập từ chính quốc là Mexico, người dân Texas từ lâu vẫn mong muốn trở thành một phần của Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đầu tiên của họ, Sam Houston, Texas đã tuyên bố độc lập khỏi Mexico vào năm 1836, đồng thời thể hiện mong muốn được sáp nhập vào Mỹ.

Nhưng trong khi nhiều người Mỹ đã sẵn sàng coi Cộng hòa Texas rộng lớn là một phần của dân tộc mình, Quốc Hội Mỹ lại từ chối. Vì những người theo chủ nghĩa bãi nô miền Bắc – vốn có ảnh hưởng rất lớn – đã tuyên bố rằng Texas đang bị kiểm soát bởi “âm mưu ủng hộ chế độ nô lệ” của người miền Nam.

Không khí chính trị trở nên có lợi hơn cho Texas trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1844, khi chiến thắng của James K. Polk đã được nhiều người coi là một biểu hiện của việc nhân dân trao cho ông sứ mệnh phải sáp nhập Texas vào đất Mỹ. Nhưng trước khi Polk nhậm chức, Tổng thống John Tyler đã đi trước một bước bằng cách giành được một nghị quyết của Quốc Hội kêu gọi sáp nhập Texas.

Với sự chấp thuận mạnh mẽ của hầu hết người dân Texas, Polk đã ký quyết định sáp nhập Texas thành một bang của Mỹ vào ngày 29/12/1845. Đáng lo ngại hơn, công sứ Mexico đã cảnh báo Mỹ rằng nước này sẽ coi việc Mỹ sáp nhập Texas là một hành động tuyên chiến và yêu cầu trả hộ chiếu để ông rời khỏi Mỹ. Chưa đầy một năm sau đó, giữa Mexico và Mỹ đã thực sự nổ ra chiến tranh (Chiến tranh Mexico, 1846 -1848)

Xem thêm:

Quá trình mở rộng lãnh thổ nước Mỹ trong thế kỷ 19