30/07/1964: Tàu Việt Nam Cộng hòa đánh Vịnh Bắc Bộ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: South Vietnamese boats raid islands in the Tonkin Gulf, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, khoảng nửa đêm, sáu chiếc “Swift”, loại tàu ngư lôi đặc biệt mà quân đội Việt Nam Cộng hòa dùng cho các cuộc tấn công bí mật, đã tấn công các đảo Hòn Mê và Hòn Ngư ở Vịnh Bắc Bộ. Dù không thể đưa biệt đội lính nào đổ bộ được lên đảo, nhưng các chiếc tàu này đã tấn công vào căn cứ ở đó. Tín hiện radar và radio được chỉ huy bởi một tàu khu trục của Mỹ, chiếc USS Maddox, nằm cách đó khoảng 120 dặm.

Các cuộc tấn công của Việt Nam Cộng hòa là một phần trong chiến dịch bí mật được gọi là Chiến dịch Oplan 34A, liên quan đến các hoạt động của quân đội miền Nam theo lệnh của Mỹ, nhằm chống lại các căn cứ hải quân và hải đảo của miền Bắc. Mặc dù lực lượng của Mỹ không trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công, các tàu Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiến hành giám sát điện tử và theo dõi các phản ứng phòng thủ của Bắc Việt, theo một chiến dịch khác là Chiến dịch De Soto.

Chiến dịch Oplan 34A đã đóng vai trò quan trọng dẫn tới cái được gọi là Sự kiện Vịnh Bắc Bộ (Gulf of Tonkin Incident). Ngày 02/08, các tàu tuần tra Bắc Việt đã tấn công tàu Maddox, vốn đang tiến hành Chiến dịch De Soto trong khu vực. Hai ngày sau cuộc tấn công đầu tiên đã xảy ra một sự cố đến giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Tàu Maddox, cùng với tàu khu trục USS C. Turner Joy, đã tham gia vào một số hoạt động mang tính khiêu khích các tàu tuần tra Bắc Việt.

Dù vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công thứ hai có thực sự xảy ra hay không, nhưng vụ việc đã tạo thành cái cớ cho các cuộc tấn công trả đũa chống lại Bắc Việt và việc thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ (Tonkin Gulf Resolution) ngay sau đó. Nghị quyết này đã trở thành cơ sở cho việc leo thang chiến tranh ban đầu ở Việt Nam và cuối cùng là đưa binh lính chiến đấu Mỹ vào cuộc chiến.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]