10/03/1975: Lực lượng cộng sản bao vây Ban Mê Thuột

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Communists surround Ban Me Thuot, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, lực lượng Bắc Việt đã bao vây và tấn công thành phố Ban Mê Thuột khi những trận đánh bắt đầu bùng nổ ở Tây Nguyên. Được phát động vào cuối tháng 01/1975, chỉ hai năm sau khi lệnh ngưng bắn được thiết lập theo Hiệp định Paris, hành động này là một phần của Chiến dịch 275 (Chiến dịch Tây Nguyên) của Bắc Việt.

Trận đánh Ban Mê Thuột bắt đầu vào ngày 04/03, khi Bắc Việt bao vây thành phố với năm sư đoàn tấn công chính và đã hoàn toàn cắt đứt mọi hỗ trợ từ bên ngoài. Sư Đoàn 23 của miền Nam bị áp đảo về quân số và nhanh chóng rơi vào tay lực lượng cộng sản.

Khi tình hình trở nên rõ ràng rằng lực lượng cộng sản sẽ chiếm thành phố và có lẽ là toàn tỉnh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định thu hồi lực lượng của mình để bảo vệ các khu vực đông dân hơn. Theo đó, ông ra lệnh cho lực lượng ở Tây Nguyên rút khỏi vị trí của họ.

Từ bỏ Pleiku và Kontum, quân đội miền Nam bắt đầu tiến ra biển, nhưng những gì khởi đầu như một cuộc rút quân có trật tự đã nhanh chóng biến thành hoảng loạn, và quân đội miền Nam nhanh chóng tan rã.

Lực lượng miền Bắc đã thành công ở cả Tây Nguyên và xa hơn về phía bắc – ở Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Trong khi miền Nam sớm tỏ ra thất bại, quân Bắc Việt tiếp tục tấn công đánh vào Sài Gòn. Nam Việt Nam đã đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30/04.