08/06/1969: Nixon gặp Thiệu ở Midway

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Nixon and Thieu meet at Midway, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, Tổng thống Richard Nixon và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã gặp nhau tại đảo Midway thuộc Thái Bình Dương. Trong cuộc họp, Nixon tuyên bố rằng 25.000 quân Mỹ sẽ được rút về vào cuối tháng 08. Nixon và Thiệu cũng nhấn mạnh rằng lực lượng Nam Việt Nam sẽ thay thế lực lượng Mỹ. Cùng với tuyên bố về đợt rút quân đầu tiên của Mỹ, Nixon đã thảo luận về cái gọi là “Việt Nam hóa chiến tranh.” Theo chính sách mới này, Nixon dự định bắt đầu các bước tăng cường khả năng chiến đấu của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, để miền Nam cuối cùng có thể tự mình chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc chiến.

Sau khi đợt rút quân đầu tiên được thực hiện vào tháng 08, thêm 14 lần rút quân đã được tiến hành từ cuối năm 1969 đến năm 1972. Đến thời điểm Hiệp định Paris được ký vào tháng 01/1973, chỉ còn lại 27.000 lính Mỹ ở miền Nam (giảm từ con số hơn 540.000 vào tháng 04/1969). Nhóm lính này đã được rút về vào tháng 03/1973 theo các điều khoản của Hiệp định Paris.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]