13/01/1962: Nhiệm vụ bay đầu tiên trong Chiến dịch Farm Gate

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: First Operation Farm Gate missions flown, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của Chiến dịch Farm Gate, máy bay ném bom chiến đấu T-28 đã được sử dụng để yểm trợ cho một tiền đồn của lực lượng Nam Việt Nam đang bị tấn công bởi Việt Cộng.

Tính đến cuối tháng, các phi công của Không lực Hoa Kỳ đã bay tổng cộng 229 chuyến  trong Chiến dịch Farm Gate. Chiến dịch này ban đầu được thiết kế để hỗ trợ huấn luyện nhằm giúp tăng cường khả năng chiến đấu của Không lực Việt Nam Cộng hòa. Phi đội Huấn luyện Tác chiến 4400 (4400th Combat Crew Training Squadron) của Mỹ đã đến sân bay Biên Hòa vào tháng 11/1961 và bắt đầu huấn luyện các nhân viên của Không lực Việt Nam Cộng hòa với máy bay cũ chạy bằng cánh quạt. Vào tháng 12, Tổng thống John F. Kennedy đã mở rộng Farm Gate để bao gồm các nhiệm vụ chiến đấu có giới hạn của các phi công Không lực Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các lực lượng mặt đất Nam Việt Nam.

Đến cuối năm 1962, hoạt động và cường độ chiến đấu của phe cộng sản đã tăng lên mạnh đến nỗi Tổng thống Kennedy phải ra lệnh mở rộng thêm Farm Gate. Đầu năm 1963, các máy bay bổ sung đã đến và các phân đội mới được thành lập tại Pleiku và Sóc Trăng. Đầu năm 1964, Farm Gate được tiếp tục được nâng cấp với sự xuất hiện của các máy bay hiện đại hơn. Tháng 10/1965, một phi đội máy bay A-1E khác được thành lập tại Biên Hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara đã phê chuẩn việc thay thế các phù hiệu của Không lực Việt Nam Cộng hòa trên máy bay Farm Gate bằng các phù hiệu của Không lực Hoa Kỳ. Đến thời điểm đó trong cuộc chiến, các phi đội Farm Gate đã bay 80% trong số tất cả các nhiệm vụ nhằm hỗ trợ cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa (ARVN). Với việc xây dựng lực lượng chiến đấu của Mỹ tại Nam Việt Nam và sự gia tăng hiện diện của Không lực Hoa Kỳ tại đây, vai trò của Chương trình Farm Gate đã giảm dần ý nghĩa. Các phi đội Farm Gate được chuyển đến Thái Lan vào năm 1967, và từ đó họ phát động các nhiệm vụ chống lại lực lượng Bắc Việt ở Lào.