01/01/1942: Ký Tuyên bố Liên Hiệp Quốc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: United Nations created, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Winston Churchill đã cùng nhau đưa ra Tuyên bố Liên Hiệp Quốc, được ký bởi đại diện của 26 quốc gia. Các bên ký kết cam kết sẽ tạo ra một tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tếsau chiến tranh.

Ngày 22/12/1941, Churchill đến Washington, D.C. để tham dự Hội nghị Arcadia, một cuộc thảo luận với Roosevelt về một chiến lược chiến tranh thống nhất giữa Anh và Mỹ, đồng thời cũng nói về nền hòa bình tương lai. Cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng đã buộc Mỹ phải tham chiến, và khi ấy, điều quan trọng là cả Anh lẫn Mỹ là thành lập mặt trận thống nhất chống lại các cường quốc phe Trục.

Để đạt được điều đó, hai vị nguyên thủ đã tạo ra một bộ tổng tham mưu nhằm phối hợp chiến lược quân sự chống lại cả Đức và Nhật, cũng như phác thảo kế hoạch cho một cuộc xâm lược chung vào Châu Âu Lục địa trong tương lai.

Một trong số những thành tựu quan trọng nhất của Hội nghị Arcadia là thỏa thuận thành lập khối Liên Hiệp Quốc. Dẫn đầu bởi Mỹ, Anh và Liên Xô, các bên ký kết đã đồng ý sử dụng tất cả các nguồn lực có sẵn để đánh bại các thế lực của phe Trục. Người ta đã đồng ý rằng không một quốc gia nào theo đuổi hòa bình riêng lẻ với Đức, Ý hoặc Nhật – mà sẽ hành động nhất quán với nhau. Các bên ký kết hứa sẽ theo đuổi việc thành lập một tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tế trong tương lai nhằm bảo đảm “cuộc sống, tự do, độc lập quốc gia, tự do tôn giáo, bảo vệ quyền con người và công lý.”