04/06/1961: Kennedy và Khrushchev nhất trí Lào trung lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Kennedy and Khrushchev agree on neutrality for Laos, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cùng Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã họp mặt tại Vienna và đồng ý ủng hộ một nước Lào trung lập và độc lập.

Trước đó, Lào đã trải qua cuộc nổi dậy của phe cộng sản – nhóm du kích Pathet Lào. Tháng 07/1959, Bộ Chính trị Bắc Việt Nam đã thành lập Nhóm 959 để cung cấp vũ khí và vật tư cho Pathet Lào. Sang năm 1960, Pathet Lào đã đe dọa sự sống còn của chính phủ Hoàng gia. Ngày 19/01/1961, khi Tổng thống Eisenhower sắp rời nhiệm sở, ông nói với Kennedy rằng Lào “là chìa khóa cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.” Kennedy đã xem xét việc cho quân đội Mỹ can thiệp vào Lào, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm điều đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã không muốn đánh mất Lào vào tay cộng sản. Kennedy đã chuẩn bị cho việc chấp nhận Lào trung lập như một giải pháp. Và cuối cùng, sau một hội nghị với sự có mặt của 14 quốc gia được triệu tập tại Geneva và một hiệp định được ký vào tháng 07/1962, Lào đã được tuyên bố trung lập. Điều này giúp đảm bảo cho tình hình ở Lào trong thời gian này, nhưng cả phe cộng sản lẫn phía Mỹ đã sớm phớt lờ tuyên bố trung lập đó.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]