01/02/1790: Phiên họp đầu tiên của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: First session of the U.S. Supreme CourtHistory.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1790, tại Tòa nhà Royal Exchange trên đường Broad, thành phố New York, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lần đầu tiên nhóm họp, với Chánh án John Jay của New York làm chủ tọa.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ được thành lập theo Điều Ba của Hiến pháp Hoa Kỳ, có hiệu lực vào tháng 03 năm 1789. Hiến pháp đã trao cho Tòa quyền tài phán tối cao đối với tất cả các đạo luật, đặc biệt là các luật mà tính hợp hiến đang gây tranh cãi. Tòa cũng được chỉ định để phán quyết các trường hợp liên quan đến các hiệp ước của Hoa Kỳ, các nhà ngoại giao nước ngoài, luật hàng hải và quyền tài phán hàng hải.

Vào tháng 09 năm 1789, Đạo luật Tư pháp đã được thông qua để thực hiện Điều Ba Hiến pháp bằng cách chỉ định sáu thẩm phán là những người sẽ phục vụ trong tòa án trọn đời. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống George Washington đã bổ nhiệm John Jay vào vị trí chánh án và John Rutledge tới từ bang Nam Carolina, William Cushing (bang Massachusetts), John Blair (bang Virginia), Robert Harrison (bang Maryland) và James Wilson (bang Pennsylvania) làm các thẩm phán thành viên. Hai ngày sau, tất cả sáu sự bổ nhiệm đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sau đó đã phát triển thành cơ quan tư pháp quyền lực nhất thế giới khi xét đến vị trí trung tâm của nó trong trật tự chính trị Hoa Kỳ. Trong những thời kỳ khủng hoảng hiến pháp, dù tốt hay xấu, nó luôn đóng một vai trò cuối cùng trong việc giải quyết các vấn đề lớn lúc bấy giờ.

Tại sao nhiệm kỳ Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kéo dài?